Burger King Locations

0

Tianjin’s Burger King locations

Burger King places
Store name Chinese address Pinyin address
天津大悦城店 南开区南门外大街6号天津大悦城南区1F-A6 Nánkāiqū NánMénWài Dàjiē No. 6 Tiānjīn Dàyuè ChéngNánqū 1F-A6
天津银河店 河西区乐园道9号银河购物中心B1-054-1 Héxīqū Lèyuándào No. 9 Yínhé GòuwùZhõngxīn (Galaxy Mall) B1-054-1
天津米莱欧店 和平区滨江道209号米莱欧男人店2层 Hépíngqū Bīnjiāngdào No. 209 Mǐlái Ōunánrén Diàn 2 Céng (Milay European Man shop 2nd fl)
天津MSD店 滨海新区经济技术开发区第二大街58号泰达MSD-A/B区26号商铺 Bīnhǎi Xīnqū Jīng Jìshù Kāifāqū (Economic development zone) Second avenue 58 TEDA MSD-A/B area 26 store
天津远洋未来店 河东区新开路与华捷道交口远洋未来商厦一层 Hédōngqū Xīnkāilū Yǔhuájiédào Jiāokǒu Yuǎnyáng Wèilàishà 1 Cēng
天津梅江永旺店 西青经济技术开发区友谊南路111号永旺梦乐城A区一层165号 Xīqīngqū Jīngjì Jiàoshù Kāifā Yǒuyìnánlū 111 hào Yǒngwàngluò Dōngchéng A qū yī cēng 165 hào (Aeon Mall 1st fl Meijiang)
天津东站店 天津站交通枢纽后广场轨道换乘中心地下一层D区006号商铺 Tiānjīn Zhàn Jiāotōngshūniǔ hòu Guǎngchǎng Guǐdàohuànchéng Zhòngxīndìxià yī cēng D qū 006 hào Shāngpù (Tianjin Train Station underground D area 006 store)
天津西站店 红桥区天津西站高架夹层J03-2 Hóngqiáoqū Tiājīn Xī Zhàn Gāojiājiācēng(Tianjin West Station 2nd Fl) J03-2
Share.

About Author

Leave A Reply